Certificiranje turističnih nastanitev

Naš institut tudi certificira turistične nastanitve, ki imajo pripravljeno vlogo za eko marjetico (uradno: znak EU za okolje).

Ne glede na velikost podjetja zaračunamo stroške certificiranja v višini 500 EUR neto + potne stroške (od Maribora do podjetja, ki se želi certificirati in nazaj). Kadar certificiramo za istega ponudnika več objektov na isti lokaciji, nudimo za vsak naslednji objekt 20 odstotkov popusta.

Cena vključuje pregled urejenega pisnega materiala (dokazno gradivo mora biti v prilogi urejeno po posameznih merilih).

Gradivo pošljete po podpisu pogodbe, v kateri se določi tudi datum pregleda dokumentacije in certificiranja na terenu. V ceno je vključen en pregled dokumentacije – če je pomanjkljiva in jo je potrebno bistveno dopolniti, zaračunamo ob naslednjem pregledu ponovno polno ceno certificiranja. Isto velja za obisk na terenu: za vsak naslednji obisk se plača polna cena + potni stroški obiska na terenu.

Podjetje, ki se želi certificirati, predloži v oceno tudi vse potrebne izpolnjene obrazce (nekateri so na voljo le v angleškem jeziku), ki so dosegljivi na spletni strani Evropske komisije, kjer najdete tudi priročnik za ponudnike in opomnik, ki vam bo pri delu v pomoč.

Dodatni izdatek, ki ga morajo vsa podjetja ob podelitvi certifikata plačati, zaračuna MOP (Ministrstvo za okolje in prostor): to je upravna taksa v višini 200 EUR za izdajo certifikata.