Svetovanje turističnim nastanitvam

Svetovanje podjetjem pri pridobitvi znaka eko marjetice

Na našem institutu podjetjem svetujemo z garancijo: zagotavljamo, da bomo vlogo pripravili tako, da bo ustrezala vsem pogojem za podelitev znaka EU za okolje, eko marjetice in da bo podjetje znak za okolje dejansko prejelo.

Čas od sklenitve pogodbe o svetovanju do podelitve znaka EU za okolje (uradno ime za eko marjetico) je vedno odvisen od odzivnosti podjetja; pripraviti je treba obsežno gradivo, kar vzame precej časa in je v veliki meri odvisna od odzivnosti podjetja, ki z nastanitvijo upravlja. Večina vlog je bila zaključena v roku enega do dveh mesecev.

Komu je svetovanje namenjeno?

Kateremu koli ponudniku nastanitev – ne glede na to, ali je lastnik, najemnik ali upravitelj objekta in ne glede na njegovo velikost. Ključna je vsebina: ponujanje turističnih nastanitev. Za znak se torej lahko potegujejo vseh vrst hoteli (ne glede na število zvezdic), moteli, penzioni, turistične kmetije, planinske koče, kampi, glampi, mladinski hoteli, sobodajalci …

V procesu certificiranja preverjamo način upravljanja (managementa) z nepremičnino, ki mora biti prijazen do okolja: porabiti mora manj dobrin in energije od povprečja v stroki, povzročiti manj odpadkov in sočasno igrati vlogo vzornika za druge. Pomembno je tudi, da deluje ugodno na lokalno okolje. Nastanitve, ki ponujajo ljudem in okolju prijazne nastanitvene storitve, so torej primerne kandidatke za pridobitev eko marjetice.

Kako vam lahko pomagamo?

Ponudnika, ki nas najame, vodimo pri zbiranju obveznega dokaznega gradiva ter zanj v celoti pripravimo vlogo in jo predamo MOPE (ustanova, ki podeljuje eko marjetice). V celoti pripravimo tudi vse pomožne dokumente, ki jih mora podjetje priložiti vlogi in nato tudi poskrbimo za certificiranje na terenu.

Cena svetovanja

Cena je odvisna od velikosti podjetja in njegovih osnovnih lastnostih:

Število sobCena v EUR brez DDV
1 ali 2 stanovanjski enoti (sobi ali stanovanji)2.100,00
3 do 5 enot2.500,00
6 do 65 enot3.000,00
66 do 200 enot3.500,00
201 do 500 enot4.000,00

Če želi isti ponudnik certificirati več nastanitev, ponudimo za svetovanje za vse nadaljnje nastanitve 20 % popusta.

V ceno je vključeno svetovanje od sklenitve pogodbe do oddaje gradiva na MOPE, obisk svetovalca na terenu in izdelava vseh obveznih pomožnih priročnikov.