Razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (prej MGRT) že vrsto let objavlja razpis za subvencioniranje stroškov, ki nastajajo ob pridobivanju okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve (polni naziv razpisa: Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu 2023).

Med upravičene stroške svetovalnih in izobraževalnih storitev spadajo:

Letošnji javni razpis je v celoti objavljen na spletnih straneh MGTŠ.