Razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo že vrsto let objavlja razpis za (delno) povrnitev stroškov, ki nastajajo ob pridobivanju okoljskih znakov za turistične nastanitve (polni naziv: Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu).

Med upravičene stroške svetovalnih in izobraževalnih storitev spadajo:

Razpis prav tako predvideva povrnitev stroškov informiranja in komuniciranja eko-certificirane ponudbe po pridobitvi eko marjetice. Sem spadajo promocijske aktivnosti, pri katerih se nastanitev predstavlja kot certificirana z okoljskim ali trajnostnim znakom v medijih ali na sejmih.

Obsežen sklop upravičenih stroškov tvorijo izdatki za promocijske izdelke. To so med drugim tiskovine, digitalni katalogi in drugi promocijski izdelki, na katerih je logotip eko marjetice z licenčno številko.

Višina subvencije v letu 2022 znaša največ 5.000 € neto za vsako nastanitev, ki se prvič prijavlja na razpis. Več podatkov najdete v besedilu javnega razpisa za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu.