Razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (prej MGRT) že vrsto let objavlja razpis za subvencioniranje stroškov, ki nastajajo ob pridobivanju okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve.

Med upravičene stroške svetovalnih in izobraževalnih storitev spadajo:

Lanski javni razpis je v celoti objavljen na spletnih straneh MGTŠ, povezavo do letošnjega razpisa bomo dodali, ko bo ta objavljen (predvidoma v marcu).